Nærmiljøet vårt

Sameiet Suhms gate 20 ligger i et koselig nærmiljø tett opp til byen, men med store grøntarealer.

Barnehager og skoler

Det er fem barnehager innenfor et kvartals gange. Vi har sandkasse og lekemuligheter i hagen.

Vi sokner til Marienlyst barne- og ungdomsskole, som ble totalrenovert i 2010 og ligger et kvartal unna.

Marienlystparken

Vi har kunstgressbane og grusbane rett utenfor vinduet. Begge er opplyst, lysbryter finnes bakpå sikringsskap på avskåret telefonstolpe rett øst for kunstgressbanen (lyset fungerer bare på kveldstid). Kommunen sprøyter normalt grusbanen så vi får naturis. Kunstisbane finnes bl.a. på Frogner stadion. Det ligger en minigolfbane i Marienlystparken.

Andre parker i nærheten er Stensparken med liten sommercafe og Frognerparken med bl.a. Frogner stadion (kunstis om vinteren), Frognerbadet og Vigelandsparken.

Leker'n

På Leker'n ved siden av skolen er det lekepark med klatrestativ og husker, griller, ballbinge, strandsvolleyballbane, skateboardrampe og to akebakker for de små (de store kan ta trikken til Korketrekker'n). Marienlyst aktivitetspark og fritidsklubb holder til på Leker'n, og det er ofte voksne tilstede i utemiljøet.

Turstier

Det går sykkelsti forbi skolen og Vestre Aker kirke til Nedre Ullevål og videre mot Tåsen. Det er turveier via Forskningsparken til Gaustadskogen/Sognsvann (langs Gaustadbekken fra Slemdalsveien eller via Blindern T-bane).

Marienlyst vel

Det lokale velet har bidratt til mange av trivselsfaktorene i nabolaget vårt. marienlystvel.no


Gårdens og nabolagets historie

Marienlystområdet har navn etter løkken Marienlyst som lå under Nedre Blindern gård. Området ble omregulert til boligbygging i 1934. Området er en av landets tettest utnyttede boligområder, men gir likevel god tilgang til lys og trivelige utearealer. Suhmsgate går fra Fagerborggaten til Apalveien og er oppkalt etter den danskfødte historikeren Peter Fredrik Suhm (1728-1798). Han var bl.a. en av stifterne av Det kongelige videnskabert selskab i 1760.

Arkitektene som tegnet lamellblokkene i dette området var inspirert av den sveitsisk/franske arkitekt og maler Le Corbusiers (1887-1965) ideer om luft og lys uten utsmykkende detaljer. Arkitekten bak Suhmsgate 18 og 20 var Sverre Poulsen. Blokkene ble bygget i 1937-38 og utstyrt med heis, fellesvaskeri, søppelsjakt og kjøleskapsanlegg.

Kringkastingshuset ble påbegynt i 1938 av arkitektene Nils Holter og Ole Øvergaard. Fjerneynshuset (også Nils Holter) ble bygget i slutten av 60-årene.

Marienlyst skole ble offisielt åpnet i 1954, men driften startet i 1952. Skolen var ferdig totalrenovert i 2011 og hadde da elever fra barnehagealder til og med 10. klasse.

Basert på Oslo byleksikon

Forretningsfører

Sameiet benytter Obos eiendomsforvaltning som forretningsfører.

Forretningsfører svarer på spørsmål om bl.a.

  • husleie

  • felles lån og forsikringer

  • utleie eller salg av leilighet

Telefon: 22 86 59 99 eller 22 86 82 00.

E-post: oef@obos.no

Sameiets konsulent er

Margrethe Christiane Køhler Eggan

Telefon 22 86 58 56