Kontakt oss

Kontaktpersoner

Yngve Sandøy-Seiness

Rolle: Styreleder

Kaare J. E. Stephensen

Rolle: Styremedlem

Kristin Ø. Mannino

Rolle: Styremedlem

Cathrine Wik

Rolle: Styremedlem

Marte Helle Schia

Rolle: Styremedlem

Anniken Rand Schmidt

Rolle: Varamedlem

Christian Finnstrøm

Rolle: Varamedlem

Forretningsfører

Sameiet benytter Obos eiendomsforvaltning som forretningsfører.

Forretningsfører svarer på spørsmål om bl.a.

Telefon: 22 86 59 99 eller 22 86 82 00.

E-post: oef@obos.no

Sameiets konsulent er

Margrethe Christiane Køhler Eggan

Telefon 22865513

Andre hjelpere

Elektriker

Sameiet har avtale med elektrikerfirma. Kontaktinformasjon finnes under "Elektrisk anlegg"

Forsikringsselskap

Innboforsikring er den enkelte seksjonseiers ansvar. 

Sameiet har forsikring hos Gjensidige, men kontakt med forsikringsselskapet går gjennom styret og forsikringsavdelingen i Obos.

Låsesmed

Sameiet har avtale med låsesmed.

Kontaktinformasjon finnes under "Dører og postkasser"

Parkeringsselskap

Se oppslag ved parkeringsplassene for kontaktinformasjon ved bot/borttauing

Rørlegger

Sameiet har avtale med rørlegger.

Kontaktinformasjon finnes under "Vann og avløp"